Template

Powerpoint 03
ผู้สร้างสรรค์: gobao
วันที่: 14 พ.ค. 2565
รายละเอียดธีม: Click
ยอดดาวน์โหลด: 56
Powerpoint 02
ผู้สร้างสรรค์: gobao
วันที่: 28 เม.ย. 2565
รายละเอียดธีม: Click
ยอดดาวน์โหลด: 65
PowerPoint 01
ผู้สร้างสรรค์: gobao
วันที่: 27 เม.ย. 2565
รายละเอียดธีม: Click
ยอดดาวน์โหลด: 62
Wind Shield
ผู้สร้างสรรค์: Icquesan Shine
วันที่: 28 พ.ค. 2564
รายละเอียดธีม: Click
ยอดดาวน์โหลด: 246
ชื่อ: WU Theme orangewithPurple
จาก: หน่วยงานภายนอก
วันที่: 02 ม.ค. 2563
ดูข้อมูล: Click
ชื่อ: WU Theme lightPurple
จาก: หน่วยงานภายนอก
วันที่: 02 ม.ค. 2563
ดูข้อมูล: Click
ชื่อ: WU Theme Blue
จาก: หน่วยงานภายนอก
วันที่: 12 ธ.ค. 2562
ดูข้อมูล: Click
ชื่อ: WU Theme Glory
จาก: หน่วยงานภายนอก
วันที่: 12 ธ.ค. 2562
ดูข้อมูล: Click

ข่าวสาร

ดาวโหลด Template นามบัตร

งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ศูนย์บรรณสาร ฯ ได้ให้บริการ Download Template นามบัตร สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยพิมพ์ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทร.และ E-mail ตามตัวอย่างที่แนบมา

วันที่ : 18 พ.ย. 2564

e-Template แหล่งรวบรวมแม่แบบ รูปภาพ และสื่อรูปแบบต่าง ๆ

เรามุ่งมั่นพัฒนา e-Template ให้เป็นแหล่งแบ่งปัน Template รูปภาพและสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ในการสร้างงานในรูปแบบต่าง ๆ

วันที่ : 02 ก.ค. 2563

ดาวโหลดตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เชิญดาวโหลดตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และLOGOWU ได้แล้วที่นี้

วันที่ : 02 ก.ค. 2563